Births

E Gruffydd

Dydd Iau, 25 Hydref, 2012, yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd ganwyd ESYLLT GWYN GRUFFYDD merch i Branwen ac Elis Wyres gyntaf i Meifis a'r diweddar Trevor Griffiths OBE Ceridwen Elis a Gwyn Parry

1320 views

Messages