Announcements

Margaret Gwynne Lloyd

Margaret Gwynne Lloyd July 27th Dymuniadau gorau i chi ar eich penblwydd yn 90. Cariad mawr oddi wrth Elinor, Paul, Elgan, Ceri, yr wyrion, gor-wyrion a'r teulu oll. Wishing you a very, very special 90th Birthday with much love from Elinor, Paul, Elgan, Ceri, all the grandchildren, great grandchildren and all the family.

281 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.