Birthdays

Dilys Davies

Dilys Davies Hafandeg Penblwydd Hapus Mam, Mamgu a Nannie sy'n 90 mlwydd oed ar Fehefin 24 wrth Jean, Eirwyn a'r teulu.

139 views

Messages