Birthdays

Sarah Davies

Sarah Davies, Brynpowydd, Penparc Penblwydd hapus iawn yn 80 oed ar 7 Medi! Mwynhewch y dathlu. Cariad mawr oddi wrth Idris, Ceinwen, Anna Marie a'r teulu xxx

535 views

Messages