Announcements

Maisie James

James Maisie Llongyfarchiadau i Mam, Hafodwynog, Ffynnongroes ar ei phen-blwydd yn 90 oed ar 26ain Gorffennaf, 2022. Llawer o gariad, Delyth ac Ieuan, Eleri a Hugh, a'r wyrion a'r gor-wyrion

133 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.