Anniversaries

I Davies

Priodas Rhuddem DAVIES Llongyfarchiadau i DAD a MAM, IEUAN a DELYTH Ger-y-Llyn, Ffynnongroes ar ddathlu eu Priodas Rhuddem Llawer o gariad Nerys, Lowri, Eurig a'u teuluoedd. Ty Agored, Sadwrn 25ain Hydref o 5 o'r gloch ymlaen. Dim anrhegion, os dymunir cyfraniadau i Bobath, Cymru

1502 views

Messages