Anniversaries

K Symmons

SYMMONS Llongyfarchiadau i Dadcu a Mamgu KEN a MARGARET Greenhill, Llangoedmor ar eich Priodas Rhuddem 26-12-13 Cariad mawr Mari a Greta, Sara a Celyn a'r Teulu

1040 views

Messages