Anniversaries

Ceirwyn And Elizabeth John

JOHN Llongyfarchiadau i Ceirwyn a Elizabeth, Noyadd, Eglwyswrw ar ddathlu ei Priodas Aur ar y 24 o Hydref. Cariad wrth, Dylan, Helen, Michael, Marie, Dylan, Anna, Caryl a Ceiros

904 views

Messages