Anniversaries

Dai A Brenda Evans

Priodas Aur Llongyfarchiadau Dai a Brenda Evans, Cae'r Gog, Bryn Iwan ar ddathlu Priodas Aur ar 27-06-2020. Cariad mawr, Gwennan, Ifan, Daniel, Lois, Anest, Efa ac Ifor

766 views

Messages