Anniversaries

Geraint A Myra Bronydd

Priodas Aur Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Geraint a Myra Bronydd ar ddathlu Priodas Aur ar Chwefror 21ain 'wrth Wynne, Mair, John, Dylan ac Iwan "Joiwch mas draw"

699 views

Messages