Anniversaries

John & Morina Adams-Lewis

John & Morina Adams-Lewis ar achlysur ddathlu ei Penblwydd Priodas Aur ar 15ed Awst 2017 Llawer o gariad oddi wrth Iwan, Linda, Ffion a Lowri Hedd, Kirsty, Seren a Iolo Ceri, Stacey, Elin, Fflur a Celt xxx

1176 views

Messages