Anniversaries

V Jones

Priodas Aur Jones Valence a Gwyneth Parcwern, Castellnewydd Emlyn Llongyfarchiadau ar eich Priodas Aur ar 24/10/14. Oddi wrth Arwyn, Elinor, Meredith, Llinos, Meinir a'u teuluoedd. Ty agored ym Mharcwern ar y dydd 0 2.00yh ymlaen. DIM ANRHEGION ogyd - ond yn hytrach, pe dymunir, cyfraniad tuag at Meddygfa Emlyn.

1511 views

Messages