Anniversaries

E Davies

Elgan a Minnie Davies Llongyfarchiadau i Dadcu a Mamgu sef Elgan a Minnie Davies, Ffynnondudur, Felindre ar ddathlu eich Priodas Aur ar y 26ain o Fedi. Llawer o gariad wrth Ffion, Cara, Elen, Manon, Bedwyr, Lowri a Erin. Bydd ty agored o 2yp ymlaen ar y 26/9/14. Dim anrhegion os gwelwch yn dda ond derbynnir cyfraniadau tuag at Ward y Plant , Glangwili.

1733 views

Messages