Anniversaries

E Hamilton

50 50 Llongyfarchiadau a Dymuniadau Gorau i EIRIAN a MORYDD 50 Brynbedw, Brongest 50 ar ddathlu eu 50 PRIODAS AUR 50 ar Ebrill 11eg 2014 50 Gyda llawer o gariad gan 50 y Plant a'r Wyrion Nia, Mathew, Gwawr, Tomos, Lisa a Steffan xxx

1050 views

Messages