Anniversaries

L Davies

Llongyfarchiadau i LYNNE A MARY DAVIES Delfryn, Glynarthen ar ddathlu PRIODAS AUR ar Mawrth 28 2014 Llawer o gariad John, Liz, Elin, Michael, Geraint, Anwen, Ffion a Sara.

798 views

Messages