Anniversaries

E Jones

JONES Llongyfarchiadau mawr i Dad a Mam ELGAN a MARGARET Elmar, Capel Iwan ar ddathlu eich Priodas Aur ar 16 o Dachwedd 2013 Oddi wrth Glen, Mair, Arwyn, Jane, Carys, Teleri, Rhodri, William a Anna

830 views

Messages