Anniversaries

G Evans

50 PRIODAS AUR 50 Llongyfarchiadau mawr i 50 Glyn a Sally Evans 50 ddathlu eu Priodas Aur50 ar Meirion, Y Glôg 50 ar Hydref 19eg 50 Wrth Iona, Nigel, Sioned a Steffan, Iwan, Gwyneth, Llyr a Gethin xx

594 views

Messages