Anniversaries

I James

JAMES Llongyfarchiadau i Dad a Mam Iori ac Eluned Pengraig, Boncath Ar ddathlu eich PRIODAS AUR 12-10-2013 Iwan, Rhian a John. Cariad Mawr i Tadcu a Mamgu Oddi wrth Cerys a Bleddyn xx

619 views

Messages