Anniversaries

O Lewis

Llongyfarchiadau i Owen a Pattie Lewis Hescwm, Dinas sydd yn dathlu eu Priodas Ddiemwnt ar 30-10-14 Llawer o gariad wrth Glenda a Wyn, Ann a David Keith a Brenda yr wyrion, wyresau a'r gor-wyrion Ty agored yn Hescwm ar Dydd Sadwrn 1-11-14 2.00 ymlaen Dim anrhegion o.g.y.d Cyfraniad tuag at Clefyd y Siwgr

1859 views

Messages