Anniversaries

E Williams

Llongyfarchiadau EIRWYN a NAN WILLIAMS Waunlwyd, Glandy-Cross ar ddathlu 60 mlynedd o fywyd priodasol a'r 29/5/2014 Cariad mawr oddiwrth Pat, Kevin, Gary a'i teuluoedd Happy 60th Wedding Anniversary xxxx

1178 views

Messages