Anniversaries

G Jenkins

JENKINS GWYNFI a MARIAN Brookfield, Cnwc-y-Dintir, Aberteifi yn dathlu eu PRIODAS DDIEMWNT Chwefror 3ydd 2014 Dim anrhegion os gwelwch yn dda. JENKINS GWYNFI & MARIAN Brookfield, Cnwc-y-Dintir, Aberteifi celebrate their DIAMOND WEDDING February 3rd 2014 No presents please.

1294 views

Messages