Anniversaries

G Jenkins

Llongyfarchiadau i Gwynfi a Marian Jenkins Brookfield, Cnwc-y-Dintir, Aberteifi ar ddathlu eu Priodas Ddiemwnt ar 3 Chwefror 2014 Llawer o gariad oddi wrth y plant, yr wyrion a'r gor-wyrion.

1124 views

Messages