Anniversaries

M James

JAMES Cariad mawr i Daci a Nans, Hafodwynog sydd yn dathlu ei Priodas Diemwnt ar 19 Medi. Nerys a Mark, Lowri a Neil, Eurig a Llinos, Thomas a Rebecca Gorwyron Megan, Thea a Celyn.

995 views

Messages