In Memoriam

Megan Rees

Er cof am MEGAN REES Awel-y-foel, Crymych, a hunodd 22ain o Ebrill 2013 ac hefyd atgofion penblwydd am VIVIAN REES ar 27ain o Ebrill. Byth mewn cof gan Carol, Kevin, Ceinwen a'u teuluoedd.

1096 views

Messages