In Memoriam

C Davies

DAVIES Er cof annwyl am Mam CAROLINE TEGWEN DAVIES Fronlas - Isaf, Crymych, bu farw ar Ail o Fawrth 2013 Hefyd ein tad DAVID ISLWYN DAVIES a bu farw ar 24 o fawrth 2012 ac hefyd ein brawd EDRYD a bu farw Awst 18ed 1982 yn 11 oed yn gweld eu eisiau yn fawr gan Geraint, Margaret a Wyn a'r teuluoedd

738 views

Messages