In Memoriam

A Thomas

Thomas Er cof annwyl am Ada Thomas, Fronwen, Tregroes a hunodd Mawrth 12fed 2013. Atgofion melys amdani sy'n drysor i'r cof. Alf, Huw, Rhian, Neris, Gwyndaf, Rhys, Llyr, Lisa Mai, Ifan, Megan, Tomos a Katie-Ann.

677 views

Messages