In Memoriam

G Thomas

DAVIES I gofio yn annwyl iawn am fy nephew Glyn, Treicert, Nanhyfer a bu farw yn sydyn iawn ar Mawrth 9fed, 2014 a hefyd ei fab annwyl, Carwyn a bu farw trwy damwain ar Tachwedd 30 2002 yn 29 oed. Am hynny byddwch chwithau barod canys yn yr awr ni thybied y daw mab y dyn. Aneurin

421 views

Messages