In Memoriam

G Davies

DAVIES Er cof annwyl am Briod, Tad a Thatcu cariadus sef GLYN THOMAS JAMES DAVIES Treicert, Nanhyfer bu farw mor sydyn ar Fawrth 9fed 2014 Hefyd atgofion melys am CARWYN JOHN DAVIES a fu farw trwy ddamwain ar Tachwedd 30fed 2002 Yn dawel hiraethwn, Gyda chariad y cofiwn. Nesta, Anona, Andrew, Zoe, Katie, Elsa a Luned

500 views

Messages