Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Anniversary

Dai a Brenda Evans

Priodas Aur Llongyfarchiadau Dai a Brenda Evans, Cae'r Gog, Bryn Iwan ar ddathlu Priodas Aur ar 27-06-2020. Cariad mawr, Gwennan, Ifan, Daniel, Lois, Anest, Efa ac Ifor

 
Published on 23/06/2020