Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Anniversary

Rhys a Marion Bowen

Llongyfarchiadau i Rhys a Marion Bowen Spring Hill, Dinas ar ddathlu eu Priodas Ddiemwnt ar 12fed o Fawrth 2020 oddiwrth Graham, Eira, Annette, Antony a'u teuluoedd Prynhawn Agored yn Salutation Inn, Felindre Farchog Dydd Sadwrn 14 o Fawrth 3 y.p. - 5.30 y.p.

 
Published on 10/03/2020