Tivyside Advertiser: Urdd 2010

Rhwng 31 Mai a 5 Mehefin 2010, caiff safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron ger Aberaeron ei drawsnewid i gynnal Eisteddfod yr Urdd, g wyl ieuenctid ddiwylliannol Cymru. Bydd hyd at 100,000 o ymwelwyr a 15,000 o gystadleuwyr yn rhan o fwrlwm yr wyl a chynulleidfa deilwng yn gwylio’r cyfan ar y teledu. Gyda goreuon ieuenctid Cymru yn cystadlu mewn cystadlaethau canu, llefaru, actio, drama, dawnsio, cyfansoddi, barddoni, celf, dylunio a thechnoleg a llawer mwy, bydd digon o gyffro i’w weld a’i glywed yn lleoliad ysblennydd Llanerchaeron dros wythnos hanner tymor.

  • Hyd at 200 o stondinau yn hyrwyddo gwasanaethau, cynnyrch a chelf o Gymru
  • Arddangosfa o waith Celf, Dylunio a Thechnoleg buddugol
  • Cystadlu brwd ar lwyfan y Pafiliwn a’r stiwdios perfformio
  • 450 o gystadlaethau a 15,000 o gystadleuwyr
  • Cyngherddau, sioeau a chystadlu gyda’r hwyr
  • Pentref Mistar Urdd, ble fydd holl elfennau amrywiol y mudiad oddi mewn i un ardal fawr, gan gynnwys y wal ddringo a thrampolîn
  • Perfformiadau byw ar hyd a lled y maes
  • Criw Podledu’r Urdd yn darlledu’n ddyddiol o’r Uned Bodledu
  • Ffair
Tivyside Advertiser: Map

Croeso i Lanerchaeron

Lleolir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2010 ar stâd brydferth Llanerchaeron. Cynlluniwyd ac adeiladwyd Llanerchaeron gan John Nash yn yr 1790au. Mae’r adeiladau, y llyn a’r gerddi godidog wedi eu hadnewyddu’n ofalus ac yn sicr o ddarparu cefnlen ddramatig i’r w ˆ yl. Gyda fferm weithredol, organig ac aceri o dir sy’n cynnig teithiau cerdded a golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Aeron, cewch fanteisio ar y cyfle i ymweld â’r plasdy hyfryd hwn wrth ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan urdd.org

urdd.org/eisteddfod
0845 2571639


Tivyside Advertiser: PDF ICON LAWRLWYTHIAD PDF YMA

click2find


About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree