Gwasanaeth Blynyddol

Yn ystod y Gwasanaeth Blynyddol o Gymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru a gynhaliwyd ym Mwlchyfadfa, Talgarreg ddechrau mis Hydref fe drosglwyddwyd y Llywyddiaeth o Mrs Ann Harris, Capel y Graig, Llandysul i'r Cynghorydd Haydn Richards, Capel y Groes, Llanwnnen

click2find

About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree