Yn ystod y Gwasanaeth Blynyddol o Gymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru a gynhaliwyd ym Mwlchyfadfa, Talgarreg ddechrau mis Hydref fe drosglwyddwyd y Llywyddiaeth o Mrs Ann Harris, Capel y Graig, Llandysul i'r Cynghorydd Haydn Richards, Capel y Groes, Llanwnnen