Aberporth Merched y Wawr

First published in News

Gorchwyl braf ar ran y llywydd Sally Jones oedd croesawu dwy aelod newydd - Beryl Green a Carys Rees i gyfarfod cynta’r tymor.

Roedd y neuadd fach yn llawn i wrando ar Margaret Daniel yn son am y daith i’r Ariannin a Phatagonia yn Hydref 2008. Gyda chymorth Brian yn dangos y lluniau o’i gyfrifiadur cawsom ddarlith arbennig o diddorol ac addysgiadol, yn hanesyddol, yn ddaearyddol, yn ddiwylliannol a chymdeithasol.

Cludwyd ni o foethusrwydd Buenos Aires i dlodi’r cabanau wrth droed yr Andes; synnwyd bawb gan noethni’r paith ar y daith. Hyfryd oedd gweld y cymdeithasu a oedd yn rhan mor bwysig o’r ymweliad: seremoni’r orsedd, y gymanfa ganu, rhannu’r "mate" y te llesol hwnnw! (Heb anghofio’r gwledda diderfyn ym mhob man!) Diolchwyd i Margaret am gychwyn ardderchog i’r tymor gan June Lloyd Jones.

Fe a’r merched i Henllan ym mis Hydref i weld Eglwys y Carcharorion yno; bydd Jon M Jones yn tywys y criw o gwmpas gan roi’r hanes am adeiladu’r allor a’r gwaith celf rhyfeddol a wnaed gan y bechgyn o’r Eidal.

Send us your news, pictures and videos

Most read stories

Local Info

Enter your postcode, town or place name

About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree