Lansio gwasanaeth newydd hanesyddol

First published in News

Y cynta’ o’i fath yn Gymraeg – gwahanol i ddim byd arall.

Heddiw (dydd Gwener, Mai 15), mae cwmni Golwg Newydd yn lansio’r wefan newyddion a materion cyfoes gynta’ annibynnol yn Gymraeg.

Mae gwasanaeth Golwg360 yn cael ei ystyried yn un o’r datblygiadau pwysica’ i’r wasg Gymraeg gan dorri tir newydd i’r iaith ac i wefannau newyddion.

Mae’n cael ei lansio yn Llandudno heddiw gan Weinidog Treftadaeth y Cynulliad, Alun Ffred Jones AC – mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyfrannu grant o £200,000 y flwyddyn tuag at y datblygiad dros dair blynedd.

Wrth lansio’r gwasanaeth newydd, fe ddywedodd y Gweinidog Treftadaeth: "Rwy’n hynod falch o allu lansio Golwg360 heddiw ac yn dymuno pob llwyddiant i’r fenter wrth i’r gwasanaeth ddatblygu dros y misoedd nesaf.

"Yn sicr, mae yn ddiwrnod cyffrous iawn ym myd newyddiaduraeth yn yr iaith Gymraeg ac y mae Llywodraeth y Cynulliad yn gefnogol o gryfhau'r ddarpariaeth o ran newyddiaduraeth trwy'r Gymraeg; mae’r fenter yma yn fuddsoddiad pwysig i'r dyfodol."

Dywedodd Gwerfyl Pierce Jones, Cyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru, sy’n gweinyddu’r grant newydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Bu cystadlu ffyrnig am y tendr i gryfhau’r wasg Gymraeg, ond cais gan gwmni Golwg a orfu yn y pen draw, a hynny am iddynt gynnig pecyn deniadol a chynhwysfawr oedd yn cynnwys gwasanaeth newyddion (a llawer mwy) ar-lein ynghyd â chynlluniau i atgyfnerthu’r cylchgrawn print Golwg.

"Mae’r Cyngor Llyfrau’n falch iawn fod y cynllun yn cael ei wireddu heddiw, ac yn dymuno pob llwyddiant i’r tîm wrth iddynt barhau i ddatblygu’r wefan a chylchgrawn Golwg dros y misoedd nesaf."

Newyddion trwy’r dydd Fe fydd Golwg360 yn cynnwys straeon newyddion sy’n cael eu hadnewyddu trwy’r dydd a chyfle i fusnesau, cyrff, cymunedau ac unigolion gymryd eu tudalennau eu hunain ar y wefan.

Mae llawer eisoes wedi cymryd eu lle ar y wefan – o ranbarth rygbi’r Scarlets i rai o brif arlunwyr Cymru; o S4C i ffotograffwyr a bandiau roc.

Ar ôl cael ei brofi’n fewnol yn ystod yr wythnosau diwetha’, fe fydd y gwasanaeth yn cael ei agor i’r cyhoedd er mwyn ei brofi ymhellach – fe fydd y gwasanaeth newyddion yno’n llawn o’r dechrau ac elfennau eraill yn cael eu hychwanegu wrth i Golwg Newydd dderbyn ymateb a sylwadau.

Datblygiad pwysig Mae Golwg Newydd yn chwaer gwmni i Golwg, sy’n cyhoeddi’r cylchgrawn wythnosol o’r un enw ac fe fydd hwnnw hefyd ar ei newydd wedd yr wythnos hon, gyda rhagor o dudalennau a mathau newydd o straeon a cholofnau.

"Mae hwn yn ddatblygiad pwysig i Golwg, i’r wasg Gymraeg a, gobeithio, i’r iaith Gymraeg ei hun," meddai Cadeirydd Golwg Newydd, Gwynfryn Evans. "Ar adeg o gyni, mae’n wych gweld gwasanaeth newydd hanesyddol yn cael ei greu."

Mae’r ddau gwmni yn cyflogi cyfanswm o naw o staff newydd, gan gynnwys pedwar o newyddiadurwyr llawn amser ac eraill ar gytundebau llawrydd.

"Mi fydd hwn yn wasanaeth i bawb, ym mhob ffordd," meddai Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, Dylan Iorwerth. "Mi fydd yn cynnwys pob math o newyddion a gwybodaeth ac, yn y pen draw, mi fydd cyfle i bawb gyfrannu a chyhoeddi eu tudalennau eu hunain.

"Mae’n wasanaeth i Gymru gyfan ac i siaradwyr Cymraeg ar draws y byd ," meddai Prif Weithredwr y gwasanaeth newydd, Ioan Wyn Evans. "Dyna un rheswm dros lansio yn Llandudno yn hytrach nag yn ein swyddfeydd yn Llanbed neu Gaernarfon – does dim gwahaniaeth lle’r ydech chi, mae Golwg360 ar gael."

Mae nifer o ysgolion, er enghraifft, wedi creu llefydd ar y wefan ac fe fydd cynrychiolwyr rhai ohonyn nhw yn y lansiad.

Cwmni Tinopolis o Lanelli sy’n benna’ gyfrifol am ddatblygu’r feddalwedd ar gyfer y safle – gan gyfrannu’r gwaith am ddim fel cyfraniad at y gwasanaeth.

Send us your news, pictures and videos

Most read stories

Local Info

Enter your postcode, town or place name

About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree