Siani am byth

Tivyside Advertiser: Siani am byth Siani am byth

'SIANI AM BYTH' Yr awdures Anwen Francis o Gastellnewydd Emlyn yn cyflwyno copi o'i nofel newydd, 'Siani Am Byth' i Amberley Valentine sy'n un o'r ser ar y clawr newydd.

Bydd Anwen yn lansio'r nofel ar Ddydd Sadwrn Barlys yn siop Gymraeg Awen Teifi yn Aberteifi ar ddydd Sadwrn, 25ain o Ebrill.

Dyma fydd ei seithfed nofel i blant.

Mae disgwyl i Dewi Pws Morris fod yno i lansio'r gyfrol yn swyddogol canol dydd.'

Mae'n ddigwyddiad cyffrous iawn' medde Anwen. ' Mae'r nofel hon yn llawn hynt a helynt a Siani fach yn wynebu sawl her ar hyd y daith -o frwydro yn erbyn tywydd gwyllt, garw a gwlyb yma yng Ngheredigion i gystadlu yn sioe boblogaidd a byrlymus Aberteifi. S'dim diwedd ar ei champau!'Mae Amberley o bentre' Beulah, sy'n ymddangos ar y clawr hefyd wrth ei bodd yn merlota a chadw ceffylau.' Dw i'n browd iawn o Amberley fach. Mae hi'n gofalu ar ol cefnder Siani, Morgan Llwyd, ar hyn o bryd ac yn ei faldodi i'r ser. Roedd Amberley ei hunan yn seren hefyd wrth wenu at y camera!' dywedodd Anwen.Mae croeso cynnes iawn i chi ddod i'r lansiad. Bydd Anwen yno yn arwyddo copiau o'r nofel o 11yb ymlaen.

Comments

Comments are closed on this article.

click2find

About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree