Llongyfarchiadau mawr i Gylch Meithrin Eglwyswrw ar ennill gwobr Mudiad Meithrin yn seremoni Gwobrau Shwmae eleni. Gwobr oedd hon i’r cylch sy'n cynnig ystod eang o weithgareddau tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth ac sydd yn rhoi’r profiadau gorau posib.