Cafwyd eisteddfod hwylus ym Mrynberian yn ddiweddar a Steffan Phillips yn ennill ei Gadair gyntaf

LLUNIAU: Hefin Roberts