Greetings

E Davies

DAVIES Dymuna Evan a Lizzie, Brynaur, Brynhoffnant, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'w teulu, ffrindiau a chymdogion oll.

159 views

Messages