Greetings

R Samson

Dymuna Mrs Ray Samson, Maesylan, Tegryn, Nadolig Llawen a BIwyddyn Newydd Dda i'w ffrindiau a'i chymdogion a'i pherthnasau gan ddiolch iddynt am bob caredigrwydd yn ystod y flwyddyn.

154 views

Messages